Liên Hệ

Địa Chỉ:

26 Mai Chí Thọ, Phường Bình Khánh, Quận 2

Địa Chỉ Email:

dien.huynhvan@novaland.com.vn

-

Số Điện Thoại:

0903.652.252 - Huỳnh Điền

-